Ang pagdating ng mga kastila

Ang mga tambay at ang mga taong-bayang malapit dito ay agad na tutulungan ang drayber anuman ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan.O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat-bahay noon ng mga nasa lalawigan.Ang Kulturang Pilipino ay pinaghalong mga impluwensiya ng mga katutubong tradisyon at kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon.

ang pagdating ng mga kastila-73ang pagdating ng mga kastila-1

Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak.Tinutukoy ito sa pamamagitan ng pagkuha sa sa kamay ng nakatatanda at paglipat nito sa noo kasabay ang pagsabi ng, "mano po." Kadalasan itong ginagawa bilang pagbati o bago umalis.Maagang itong itinuturo sa mga bata bilang tanda ng paggalang. Harana Ang harana ay isang awit o tugtugin na isinasagawa sa gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan.Pormal na hinihingi ng lalaki ang kamay ng babae mula sa magulang nito habang kaharap ang sarili niyang mga magulang.Sa ilang lugar ay isinasama pa ng lalaki ang Punong Barangay o iba pang maimpluwensiyang kamag-anak o kaibigan upang lumahok sa pamamanhikan.

Leave a Reply