Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Nung maaga pa, ang mga tao ay nagkasiyahan dahil nagsimula nang magsidatingan ang mga panauhin.

Ngunit nang padilim na ng padilim, nang lumilipas ang panahon, nababagot na sila at tila nagiging atupagin ang pista para sa kanila marahil dahil pagod na sila sa pag-aasikaso at mabilisang nagsawa.

Nakita ni Maria Clara sina Padre Damaso, Padre Sibyla, at Padre Salvi dito.

Agad namang nagbulalas si Sinang, pinahayag ang kanyang pagkamuhi kay Padre Salvi buhat pa rin mula sa insidente noong nakalipas na pagtitipon.

Ang buong lugar ay pinalilibutan ng mga bulaklak, armonya ng piyano, alpa, orkestra, at mga iba’t ibang taong nagsisikuhan at mga karwaheng nagbabanggaan.

Nang mapadaan sila sa bahay ni Kapitan Basilio, niyaya sila ni Sinang na pumasok dahil nababagot na siya sa mga bisita.

Pinaliwanag ni Ibarra kung bakit hindi pa ito masyado naaayos dahil siya ay abala ngunit pinangako niyang tutulong naman ang kura kay Sisa dahil malaki ang pagmamalasakit nito.

Nang pagkasabi nito, nakita nilang kinakaladkad si Sisa ng isang autoridad.

Lingid sa kanyang kaalaman, dahil nga maliit lamang ang kanyang mundo, na may mga taong nagdurusa.Tulad ng takipsilim, dumilim rin ang kanyang pagtingin sa lipunan nang napagtanto niya ang katotohanang ito.Ang Aking Mga Palagay Nakikita ko sa aking sarili kay Maria Clara.Ilang sandali ay dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara at niyaya siyang mamasyal.Nagpaalam ang dalaga at si Ibarra kay Kapitan Tiago kung maaari silang umalis; pinayagan naman sila ngunit hiniling ng ama na maghapunan ang dalawa sa kanyang tahanan sapagkat dadating si Padre Damaso.

Leave a Reply